درادامه سلسله نشست های توسعه گیلان؛

نشست توسعه شهری با حضور دکتر ثابت قدم در دانشگاه گیلان برگزار می شود

حرف تازه : در ادامه سلسله نشست های توسعه گیلان، روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه نشست توسعه شهری با حضور آقایان دکتر محمد علی ثابت قدم، اسماعیل ملک اخلاق و یونس رنجکش برگزار می شود. این نشست در سالن همایش های دانشکده انسانی دانشگاه گیلان (تالار حکمت) و از ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

حرف تازه : در ادامه سلسله نشست های توسعه گیلان، روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه نشست توسعه شهری با حضور آقایان دکتر محمد علی ثابت قدم، اسماعیل ملک اخلاق و یونس رنجکش برگزار می شود.

این نشست در سالن همایش های دانشکده انسانی دانشگاه گیلان (تالار حکمت) و از ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

photo_2016-02-15_12-02-12