تمام سکه ، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و هر گرم طلا ی خام ارزان شد.

حرف تازه – اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی ۴۰میلیون ۸۰ هزار ریال            + ۲۸۰ هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال        + ۱۰۰ هزار ریال
ربع سکه بهار آزادی۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال        + ۱۰۰ هزار ریال
هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۴ میلیون و ۷۰ هزار ریال       ۳۰ – هزار ریال