نان فیلترینگ برای آقازاده های VPN فروش! | از ماجرای پسر معاون رئیس جمهور چه می دانیم؟ | آیا خزعلی برکنار می شود؟

به دنبال افشای حضور فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در کانادا و دفاع مادرش از او که گفت پسرش برای توسعه یک مجموعه دانش بنیان کار می کند، حالا مشخص شده که حمید رضازاده بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلترشکن برای ایرانیان به نام «بتر نت» است. حالا بسیاری می گویند دولت از یک سو فیلترینگ را سفت و سخت پیاده می کند و از سوی دیگر فرزندان مسئولان دولتی از فیلترینگ درآمد زایی می کنند

به گزارش حرف تازه، به دنبال افشای حضور فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در کانادا و دفاع مادرش از او که گفت پسرش برای توسعه یک مجموعه دانش بنیان کار می کند، حالا مشخص شده که حمید رضازاده بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلترشکن برای ایرانیان به نام «بتر نت» است. حالا بسیاری می گویند دولت از یک سو فیلترینگ را سفت و سخت پیاده می کند و از سوی دیگر فرزندان مسئولان دولتی از فیلترینگ درآمد زایی می کنند.

منبع: انتخاب