در رفتارهایتان با کارکنان بازنگری کنید

نامه جمعی از کارکنان شهرداری رشت برای حاج محمدی

چند تن از کارکنان شهرداری رشت برای حاج محمدی نامه ای سرگشاده نوشته و برای انتشار برای ما ارسال کردند.

اختصاصی حرف تازه – چند تن از کارکنان شهرداری رشت برای حاج محمدی نامه ای سرگشاده نوشته و برای انتشار برای ما ارسال کردند.

در ادامه نامه جمعی از کارکنان شهرداری رشت برای حاج محمدی آمده است:

جناب آقای شهردار

سلام

از وقتی که ما شما را در مسند شهردار رشت زیارت کردیم شما را در جنگ با کارکنان شهرداری رشت دیدیم. در حالیکه در تمام نقاط دنیا به کارکنان به شکل یک نوع سرمایه می نگرند اما نوعی پرسنل ستیزی در شما وجود دارد که مانع این نوع نگاه می شود!

شما تاکنون به جای افزایش درآمد شهرداری رشت فقط توانستید از پاداش ها و حقوق و مزایای کارکنان برای اداره شهر کم کنید.

از زمان ورود فریاد زیاد بودن کارکنان را در شهرداری رشت در بوق و کرنا کردید اما در عمل شهرداری رشت با کمبود نیرو مواجه است! و مشخص نیست که این افراد در کجا مشغول فعالیت هستند.

زمان مهندس بهارمست سرپرست پیشین شهرداری تقریبا تمام مطالبات کارکنان پرداخت شد اما با گذشت نزدیک به یکسال از مدیریت شما کارکنان فقط در گیر و دار حقوق و دستمزد خود هستند!

به نظر شما کارمند یا کارگری که هر روز نگران دریافتی و مطالبه خود از سازمان متبوعش هست می تواند پاسخگوی نیازهای شهر و شهروندان باشد!؟

چندی پیش خبری از شما در پورتال شهرداری رشت مبنی بر اینکه -در صورت کنار رفتن از شهرداری در رشت زندگی خواهید کرد- منتشر شد اما واقعا نوع برخورد و مدیریت شما در شهرداری رشت به نوعی بوده است که کارکنان -که اولین نزدیکان شما در رشت هستند و باید به مانند فرزندان به یک پدر معنوی به شما نگاه کنند- اجازه زندگی به جنابعالی را در رشت بدهند!

به نظر می آید اگر واقعا به دور از رفتارهای پوپولیستی واقعا به دنبال زندگی در رشت هستید باید کمی در رفتارهای خودتان بازنگری کنید.

نامه جمعی از کارکنان شهرداری رشت

نامه جمعی از کارکنان شهرداری رشت برای حاج محمدی