نامه توکلی به میرسلیم: اسناد مربوط به شهرداری تهران را ارائه کنید

توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده ‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به مصطفی آقا میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم خواست اسناد خود درباره پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهردار سابق تهران به نمایندگان برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران را ارائه کند.

حرف تازه – توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده ‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به مصطفی آقا میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم خواست اسناد خود درباره پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهردار سابق تهران به نمایندگان برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران را ارائه کند.

به گزارش حرف تازه به نقل از روابط عمومی دیده‌بان شفافیت و عدالت، احمد توکلی روز سه شنبه در نامه ای به مصطفی میرسلیم نوشت: جنابعالی دو نوبت به رسانه ‌ها اطلاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ شصت‌وپنج میلیارد تومان به برخی نمایندگان رشوه داد تا تلاش کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد.
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده ‌بان شفافیت و عدالت افزود: درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار بالایی دارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی ‌اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را به این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.
نامه توکلی به میرسلیم: اسناد خود درباره شهرداری تهران را ارائه کنید

نامه توکلی به میرسلیم: اسناد خود درباره شهرداری تهران را ارائه کنید