میثم خوشگو به عنوان دبیر دبیران انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت معرفی شد

حرف تازه – پس از انتخابات میان دوره ای انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت میثم خوشگو به عنوان دبیر دبیران انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت معرفی شد. با برگزاری انتخابات میان دوره ای انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت، میثم خوشگو دبیر دبیران انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت […]

حرف تازه – پس از انتخابات میان دوره ای انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت میثم خوشگو به عنوان دبیر دبیران انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت معرفی شد.

با برگزاری انتخابات میان دوره ای انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت، میثم خوشگو دبیر دبیران انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت شد.

پس از رای گیری ۱۶ عضو حاضر میثم خوشگو  با ۱۱ رای به عنوان دبیر دبیران انجمن های علمی دانشگاه پیام نور رشت انتخاب شد.

شایان ذکر است که میثم خوشگو در رشته مهندسی صنایع تحصیل و به عنوان دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع فعالیت می کند.

منبع: گیلان آنلاین