مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

میانگین حقوق بازنشستگان کشوری ۴۵ درصد افزایش یافت

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش ۴۵درصدی میانگین حقوق بازنشستگان این صندوق خبر داد.

حرف تازه – مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: میانگین حقوق بازنشستگان کشوری ۴۵ درصد افزایش یافت.

اکبر افتخاری با اشاره به اجرای همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با هم ‌گروه‌ های شاغل خودشان اظهار کرد: این اقدام پس از پیگیری‌های متعدد و با همراهی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت رفاه عملیاتی شد.
وی تصریح کرد: همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان با هم‌ گروه ‌هایشان پس از ۱۴ تا ۱۵ سال از مهر ماه عملیاتی خواهد شد.
افتخاری ادامه داد: نخستین مرحله از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در فروردین ماه انجام شد و طرح کامل همسان ‌سازی که برابر با ۹۰ درصد حقوق کارکنان شاغل است، در مهر ماه انجام می‌شود که مقدمات آن صورت گرفته و در همین هفته همه احکام صادر شده و از طریق وب ‌سایت صندوق بازنشستگی کشوری  احکام قابل رویت خواهد بود.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در حال حاضر ما به یک مدل برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رسیدیم که این مدل پایدار است و هرچه در سال‌های آینده حقوق شاغلین افزایش پیدا کند به همان میزان حقوق بازنشستگان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در همین ارتباط بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی، احکام جدید خود را در ارتباط با افزایش حقوق‌شان رویت کنند همچنین حقوق بازنشستگان به طور میانگین ۴۵ درصد افزایش یافته است.

تسنیم