مهسا امینی از دنیا رفت

مهسا امینی، دختر جوانی که پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به «کما» رفته بود، امروز از دنیا رفت. دایی مهسا امینی در گفت‌وگوی کوتاهی درگذشت او را تایید کرد.

به گزارش حرف تازه، مهسا امینی، دختر سنندجی که پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به «کما» رفته بود، امروز از دنیا رفت.

دایی مهسا امینی در گفت‌وگوی کوتاهی با اعتماد درگذشت او را تایید کرد.

منبع: انتخاب