صدور رای قطعی هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور به نفع ۴ عضو شورای شهر رشت

مهر تایید بر حضور علوی به عنوان شهردار رشت | مصوبه شورا در خصوص عزل شهردار باطل شد

هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی وزارت کشور رای قطعی خود را نسبت به شکایت ۴ عضو شورای شهر رشت در رابطه با نحوه برگزاری جلسه استیضاح و عزل شهردار رشت صادر کرد.

به گزارش حرف تازه، هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی وزارت کشور رای قطعی خود را نسبت به شکایت ۴ عضو شورا(مجید عزیزی، رضا عاشری، سیدحسین رضویان و نادر حسینی) در رابطه با نحوه برگزاری جلسه استیضاح و عزل شهردار رشت صادر کرد.

مهر تایید بر حضور علوی به عنوان شهردار رشت

در بخشی از رای آمده است: با عنایت به اینکه اقرار احدی از اعضای شورای شهر مبنی بر پذیرش اضافه نمودن متنی در بالای امضای آقای نادر حسینی صورتجلسه شماره ۴۶ شورای شهر عملا مخدوش گردیده و از اصالت خود در زمان نگارش خارج گردیده است. در هنگام استیضاح شهردار استفاده از عبارت قانع شدم یا قانع نشدم صراحت لازم را ندارد و این رابطه ضروری بود تا از عبارت موافق استیضاح و مخالف استیضاح استفاده میشد. رئیس و اعضای شورا ادله ممکن در جهت رد ادعای شاکیان مبنی بر اینکه برگه رای احدی از اعضای شورابا عبارت قانع شدم با برگه رای دیگری با مضمون قانع نشدم جابجا گردیده نتوانستند ارائه نمایند.
حسب بررسی های به عمل آمده تعداد آرای چاپ شده در روز رای گیری بیشتر از تعداد اعضای حاضر در جلسه بوده است.

مستند به صلاحیت و اختیار اعضای هیئت مرکزی حل اختلاف و بند ۱ ماده ۸۹ و ۹۰ قانون، مصوبه معترض عنه شورای شهر شده را مخدوش و فاقد فاقد اعتبار قانونی لازم جهت تشخیص دادند و دفاعیات غیرموثر سایر اعضای شورای شهر یاد شده و وارد تشخیص دادن اعتراض شاکیان اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه بنا به دلایل معروضه مصوبه جلسه شورای ۴۶ شورای شهر رشت به شرح عزل آقای امیر حسین علوی از سمت شهردار شهر رشت را ابطال نمودند. این رای قطعی است.

گفتنی است، رای صادر شده با امضای مهدی جمالی نژاد معاون عمران توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به استاندار گیلان ابلاغ شده است.

منبع: دیارمیرزا