جنجال در جلسه شورای شهر رشت

معمای برگ رای دوازدهم در دست رئیس شورا!

آخرین جلسه استیضاح شهردار رشت امروز در حالی برگزار و رای به برکناری سید امیرحسین علوی از سکانداری بلدیه داد که این جلسه با حواشی ،جنجال و ابهامات زیادی مواجه بود.

به گزارش حرف تازه، به نقل از رشت پرس، آخرین جلسه استیضاح شهردار رشت در حالی برگزار و رای به برکناری سید امیرحسین علوی از سکانداری بلدیه داد که این جلسه با حواشی، جنجال و ابهامات زیادی مواجه بود. از جمله درخواست مجید عزیزی مبنی بر رویت برگه های رای و قهر او برای ترک جلسه ابهام دیگر اینکه چهار عضو هم سوی شهردار یعنی عاشری، عزیزی، رضویان و حسینی معتقدند رایشان قانع شدن از پاسخ های مکتوب شهردار غایب جلسه بود اما سه رای قانع شدم از گلدان خارج شده است.

حاشیه دیگر این جلسه اما حضور پررنگ مشاوران و فیلم گرفتن ق–م مشاور یکی از اعضای شورا از کاغذ دوازدهمی است که در کنار رئیس شورا قرار داشته است و پچ پچ های م –ک  از کارمندان شورا در گوش کارگرنیا است که ادعا و شائبه تقلب در جلسه استیضاح را قوت بخشید.

با توجه به اقدام این چهار نفر و نامه به فرماندار شهر مبنی بر وقوع تخلف و تقلب در جلسه استیضاح، حال این سوال در افکار عمومی مطرح است که آیا شورای انقلابی برای کله پاکردن شهردار انتخابی خود مرتکب تخلف شده است و یا این سناریوی است از سوی حامیان علوی برای بی اعتبار کردن رای مخالفان.

دسیسه یا تقلب

قطعاً با گذشت زمان مشخص خواهد شد که داستان این جلسه پر معما چیست اما این عجب زغالی است برای روسیاهی شورایی که پنج ماه از زمان خود را صرف طرح سوال و استیضاح شهردار کرده است.

در نهایت باید دید در جنگ دو سر باخت شهر مظلوم رشت، برد با مخالفان علوی خواهد بود یا موافقان.