معاون اجتماعی و سخنگوی سازمان تعزیرات از شهردار لاهیجان تجلیل کرد

معاون اجتماعی و پیشگیری و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از شهردار لاهیجان تقدیر کرد.

به گزارش حرف تازه، معاون اجتماعی و پیشگیری و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از شهردار لاهیجان تقدیر کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان، دکتر محمد علی اسفنانی معاون اجتماعی و پیشگیری و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از رضا زنده دل شهردار لاهیجان به عنوان شهردار جهادی و پای کار مطالبات مردمی و گروه های مطالبه گر فعال شهرستان تقدیر کرد.