حجت جذب:

مطالبات کارگران حجمی با بی نظمی پرداخت می شود

حرف تازه : حجت جذب در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر رشت از بی نظمی در مطالبات کارگران حجمی انتقاد کرد. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت با اعلام اینکه شنیده می شود کارگران حجمی، قراردادهای سفید امضا می کنند گفت: تعطیل کاری آنها دریافت می شود اما به آنها پرداخت نمی شود.  وی […]

حرف تازه : حجت جذب در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر رشت از بی نظمی در مطالبات کارگران حجمی انتقاد کرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت با اعلام اینکه شنیده می شود کارگران حجمی، قراردادهای سفید امضا می کنند گفت: تعطیل کاری آنها دریافت می شود اما به آنها پرداخت نمی شود. 

وی تصریح کرد: اضافه کاری این کارگران نیز دریافت می شود اما گاهی به همان میزان به آنها پرداخت نمی شود. ضمن آنکه بیمه آنها نیز ظاهرا کامل رد نمی شود.

حجت جذب در ادامه پیشنهاد داد: برای اینکه امنیت شغلی این کارگران برقرار شود و کارگران یکباره اخراج نشوند با توجه به اساسنامه تعاونی های شهرداری از این طریق پل ارتباطی ایجاد شود تا صدمات ناشی از رابطه شرکت های حجمی و کارگری رفع شود.