مشکلات رایج ماشین ظرفشویی بوش

ماشین ظرفشویی بوش یکی از محبوب ترین برندهای ماشین ظرفشویی در جهان است. این ماشین های ظرفشویی از کیفیت ساخت بالایی برخوردار هستند و معمولاً مشکلات کمی ایجاد می کنند. با این حال، مانند سایر دستگاه های الکترونیکی، ممکن است ماشین ظرفشویی بوش نیز دچار مشکلاتی شود.

حرف تازه – رپورتاژ آگهی: در این مقاله به بررسی و ارائه راهکار برای تعمیر مشکلات رایج ماشین ظرفشویی بوش  خواهیم پرداخت.

تعمیرکار ماشین ظرفشویی بوش

چرا ظرفشویی آب را تخلیه نمی کند؟

یکی از مشکلات رایج ماشین ظرفشویی بوش، عدم تخلیه آب است. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل عدم تخلیه آب عبارتند از:

 • انسداد لوله تخلیه
 • خرابی پمپ تخلیه
 • خرابی شیر برقی تخلیه

برای عیب یابی مشکل عدم تخلیه آب، ابتدا باید لوله تخلیه را بررسی کنید تا از عدم انسداد آن مطمئن شوید. اگر لوله تخلیه مسدود نباشد، ممکن است پمپ تخلیه یا شیر برقی تخلیه دچار مشکل شده باشد. در این صورت، باید این قطعات را تعویض کنید.

راهکار تعمیر عدم تخلیه آب:

 • لوله تخلیه را بررسی کنید تا از عدم انسداد آن مطمئن شوید.
 • اگر لوله تخلیه مسدود نباشد، پمپ تخلیه یا شیر برقی تخلیه را تعویض کنید.

چرا ظروف در ماشین ظرفشویی سفیدک می‌ زند؟

سفیدک زدن ظروف یکی دیگر از مشکلات رایج ماشین ظرفشویی بوش است. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل سفیدک زدن ظروف عبارتند از:

 • استفاده از مایع ظرفشویی بیش از حد
 • استفاده از نمک ظرفشویی نامناسب
 • خرابی فیلتر آب

برای عیب یابی مشکل سفیدک زدن ظروف، ابتدا باید میزان استفاده از مایع ظرفشویی را بررسی کنید. اگر از مایع ظرفشویی بیش از حد استفاده می کنید، میزان مصرف مایع ظرفشویی را کاهش دهید. همچنین، از نمک ظرفشویی مناسب برای ماشین ظرفشویی خود استفاده کنید. اگر از نمک ظرفشویی نامناسب استفاده می کنید، آن را با نمک ظرفشویی مناسب جایگزین کنید. در نهایت، اگر فیلتر آب دچار مشکل شده باشد، آن را تعویض کنید.

راهکار تعمیر سفیدک زدن ظروف:

 • میزان استفاده از مایع ظرفشویی را کاهش دهید.
 • از نمک ظرفشویی مناسب برای ماشین ظرفشویی خود استفاده کنید.
 • اگر فیلتر آب دچار مشکل شده باشد، آن را تعویض کنید.

دلیل روشن نشدن ظرفشویی چیست؟

روشن نشدن ظرفشویی یکی دیگر از مشکلات رایج ماشین ظرفشویی بوش است. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل روشن نشدن ظرفشویی عبارتند از:

 • قطعی برق
 • خرابی پریز برق
 • خرابی سیم برق
 • خرابی برد کنترل

برای عیب یابی مشکل روشن نشدن ظرفشویی، ابتدا باید مطمئن شوید که برق به ماشین ظرفشویی وصل است. اگر برق به ماشین ظرفشویی وصل است، ممکن است پریز برق یا سیم برق دچار مشکل شده باشد. در این صورت، پریز برق یا سیم برق را تعویض کنید. اگر پریز برق و سیم برق سالم هستند، ممکن است برد کنترل دچار مشکل شده باشد. در این صورت، باید برد کنترل را تعویض کنید.

راهکار تعمیر روشن نشدن ظرفشویی:

 • مطمئن شوید که برق به ماشین ظرفشویی وصل است.
 • اگر برق به ماشین ظرفشویی وصل است، پریز برق یا سیم برق را تعویض کنید.
 • اگر پریز برق و سیم برق سالم هستند، برد کنترل را تعویض کنید.

علت سر و صدای زیاد ظرفشویی چیست؟

سر و صدای زیاد ظرفشویی یکی دیگر از مشکلات رایج ماشین ظرفشویی بوش است. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل سر و صدای زیاد ظرفشویی عبارتند از:

 • وجود جسم خارجی در داخل ماشین ظرفشویی
 • خرابی پمپ تخلیه
 • خرابی موتور

برای عیب یابی مشکل سر و صدای زیاد ظرفشویی، ابتدا باید داخل ماشین ظرفشویی را بررسی کنید تا از عدم وجود جسم خارجی در داخل آن مطمئن شوید. اگر جسم خارجی در داخل ماشین ظرفشویی نبود؛ از یک تعمیرکار برای عیب یابی ماشین ظرفشویی خود کمک بگیرید.

تعمیر ماشین ظرفشویی بوش

چرا کلیدهای روی ظرفشویی کار نمی کند؟

از دیگر مشکلات رایج ماشین های ظرفشویی بوش، کار نکردن کلیدهای روی ماشین ظرفشویی است. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل کار نکردن کلیدهای روی ماشین ظرفشویی عبارتند از:

 • خرابی کلیدهای روی ماشین ظرفشویی
 • خرابی برد کنترل

برای عیب یابی مشکل کار نکردن کلیدهای روی ماشین ظرفشویی، ابتدا باید کلیدهای روی ماشین ظرفشویی را بررسی کنید تا از سالم بودن آنها مطمئن شوید. اگر کلیدها سالم هستند، ممکن است برد کنترل دچار مشکل شده باشد. در این صورت، باید برد کنترل را تعویض کنید.

راهکار تعمیر کار نکردن کلیدهای روی ماشین ظرفشویی:

 • کلیدهای روی ماشین ظرفشویی را بررسی کنید تا از سالم بودن آنها مطمئن شوید.
 • اگر کلیدها سالم هستند، برد کنترل را تعویض کنید.

علت نشتی آب در ظرفشویی چیست؟

نشتی آب در ظرفشویی نیز از جمله مشکلاتی است که می تواند برای ماشین ظرفشویی بوش رخ دهد. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل نشتی آب در ظرفشویی عبارتند از:

 • خرابی واشر درب
 • خرابی شیر برقی ورودی آب
 • خرابی لوله های آب

برای عیب یابی مشکل نشتی آب در ظرفشویی، ابتدا باید درب ماشین ظرفشویی را بررسی کنید تا از عدم نشتی آب از درب مطمئن شوید. اگر از درب ماشین ظرفشویی نشتی آب وجود ندارد، ممکن است شیر برقی ورودی آب یا لوله های آب دچار مشکل شده باشند. در این صورت، باید این قطعات را تعویض کنید.

راهکار تعمیر نشتی آب در ماشین ظرفشویی:

 • درب ماشین ظرفشویی را بررسی کنید تا از عدم نشتی آب از درب مطمئن شوید.
 • اگر از درب ماشین ظرفشویی نشتی آب وجود ندارد، شیر برقی ورودی آب یا لوله های آب را تعویض کنید.

چرا درب ظرفشویی قفل نمی شود؟

قفل نشدن درب ظرفشویی مشکلی است که گاهی در ماشین ظرفشویی بوش رخ می دهد. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل قفل نشدن درب ظرفشویی عبارتند از:

 • خرابی قفل درب
 • خرابی برد کنترل

برای عیب یابی مشکل قفل نشدن درب ظرفشویی، ابتدا باید قفل درب را بررسی کنید تا از سالم بودن آن مطمئن شوید. اگر قفل درب سالم است، ممکن است برد کنترل دچار مشکل شده باشد. در این صورت، باید برد کنترل را تعویض کنید.

راهکار تعمیر قفل نشدن درب ظرفشویی:

 • قفل درب را بررسی کنید تا از سالم بودن آن مطمئن شوید.
 • اگر قفل درب سالم است، برد کنترل را تعویض کنید.

بررسی مشکلات رایج ماشین ظرفشویی بوش

چرا ظرفشویی با آب پر نمی ‌شود؟

از دیگر مشکلاتی که معمولا ممکن است در ماشین های ظرفشویی بوش رخ بدهد، پر نشدن ظرفشویی با آب است. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل پر نشدن ظرفشویی با آب عرا بررسی میکنیم:

 • خرابی شیر برقی ورودی آب
 • خرابی فیلتر آب
 • خرابی پمپ تخلیه

برای عیب یابی مشکل پر نشدن ظرفشویی با آب، ابتدا باید شیر برقی ورودی آب را بررسی کنید تا از سالم بودن آن مطمئن شوید. اگر شیر برقی ورودی آب سالم است، ممکن است فیلتر آب یا پمپ تخلیه دچار مشکل شده باشند. در این صورت، باید این قطعات را تعویض کنید.

راهکار تعمیر پر نشدن ظرفشویی با آب:

 • شیر برقی ورودی آب را بررسی کنید تا از سالم بودن آن مطمئن شوید.
 • اگر شیر برقی ورودی آب سالم است، فیلتر آب یا پمپ تخلیه را تعویض کنید.

چرا ظرفشویی بوی بدی می دهد؟

گاهی ماشین های ظرفشویی بوش دچار بوی بد می شوند. این مشکل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل بوی بد ظرفشویی در ادامه ذکر شده اند:

 • مانده غذا روی ظروف
 • تجمع رسوبات در ماشین ظرفشویی
 • خرابی فیلتر آب

راهکار تعمیر بوی بد ظرفشویی:

 • ظروف را بررسی کنید تا از عدم وجود مانده غذا روی آنها مطمئن شوید.
 • اگر مانده غذا روی ظروف وجود دارد، آنها را قبل از قرار دادن در ماشین ظرفشویی بشویید.
 • ماشین ظرفشویی را به طور منظم تمیز کنید تا از تجمع رسوبات جلوگیری شود.
 • اگر فیلتر آب دچار مشکل شده است، آن را تعویض کنید.

نتیجه گیری

ماشین ظرفشویی بوش یکی از بهترین ماشین ظرفشویی های موجود در بازار است. این ماشین ظرفشویی ها معمولاً مشکلات کمی ایجاد می کنند. با این حال، مانند سایر دستگاه های الکترونیکی، ممکن است ماشین ظرفشویی بوش نیز پس از سالها استفاده دچار مشکلاتی شود.

در این مقاله، به بررسی مشکلات رایج ماشین ظرفشویی بوش و راهکارهای تعمیر آنها پرداختیم. اگر ماشین ظرفشویی بوش شما دچار یکی از مشکلات ذکر شده در این مقاله شده است، می توانید با استفاده از راهکارهای ارائه شده، مشکل را برطرف کنید. اگر مشکل برطرف نشد، باید ماشین ظرفشویی را برای تعمیر به نمایندگی مجاز بوش ببرید.

نکاتی برای جلوگیری از بروز مشکلات در ماشین ظرفشویی بوش

با رعایت نکات زیر می توانید از بروز مشکلات در ماشین ظرفشویی بوش جلوگیری کنید:

 • ظروف را قبل از قرار دادن در ماشین ظرفشویی بشویید.
 • از ظروف مناسب برای ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
 • از مایع ظرفشویی و نمک ظرفشویی مناسب برای ماشین ظرفشویی خود استفاده کنید.
 • ماشین ظرفشویی را به طور منظم تمیز کنید.
 • اگر ماشین ظرفشویی شما دچار مشکل شد، در اسرع وقت آن را تعمیر کنید.