معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت اعلام کرد:

مشمولان بند ت برای تبدیل آرای تخریب قطعی به جریمه نقدی به مناطق مراجعه کنند

رضا ویسی معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت از آمادگی معاونت های شهرسازی مناطق شهرداری برای اجرای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور خبر داد.

به گزارش اختصاصی حرف تازه، رضا ویسی ظهر امروز در نخستین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت از آمادگی معاونت های شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برای اجرای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تشکیل پرونده برای مشمولان خبر داد.

وی اعلام کرد: از شهروندانی که رای تخریب قطعی تاپایان سال ۱۴۰۰ دارند تقاضا دارم برای تشکیل پرونده هرچه سریع تر به شهرداری های مناطق مراجعه کنند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت افزود: تمام عزممان را جزم کرده ایم که مشکل کلیه پرونده های مشمول این قانون، در خصوص پایان کار، عدم خلاف و خدمات جانبی حل شود.

رضا ویسی با بیان اینکه پایان فرصت اجرای این قانون دی ماه است افزود: مناطق آماده ثبت درخواست مشمولان هستند و همچنین در شهرداری مرکز تیمی برای کمک به مناطق تشکیل شده تا انباشت پرونده نداشته باشیم.

وی با توصیه به مشمولان برای تسریع در تشکیل پرونده، گفت: مشمولان بند ت برای تبدیل آرای تخریب قطعی به جریمه نقدی به مناطق مراجعه کنند و درخواست خود را به ماه های پایانی اجرای این قانون موکول نکنند.

رضا ویسی از رسیدگی به کلیه درخواست های فعلی خبر داد و گفت: بخش زیادی از پرونده ها رسیدگی و تعیین تکلیف شده اند و مابقی نیز در فرایند رسیدگی قرار دارند.