رئیس سازمان فرهنگی رشت خبر داد:

مسابقه ماهیگیری خانوادگی در بوستان دانشجو برگزار می شود

حرف تازه – علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت از برگزاری مسابقه ماهیگیری خانوادگی در بوستان دانشجوی شهر رشت خبرداد و افزود: این مسابقه به منظور افزایش نشاط اجتماعی در نیمه اول شهریورماه برگزار می شود. وی در باره نحوه شرکت در این مسابقه اظهار داشت: خانواده ها و همشهریان عزیز می توانند در تاریخی که […]

حرف تازه – علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت از برگزاری مسابقه ماهیگیری خانوادگی در بوستان دانشجوی شهر رشت خبرداد و افزود: این مسابقه به منظور افزایش نشاط اجتماعی در نیمه اول شهریورماه برگزار می شود.

وی در باره نحوه شرکت در این مسابقه اظهار داشت: خانواده ها و همشهریان عزیز می توانند در تاریخی که برای برگزاری مسابقه اعلام می شود  قبل از شروع مسابقه برای شرکت ثبت نام کنند ٰ.تاریخ و ساعت دقیق برگزاری مسابقه از طریق سایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت متعاقبا اعلام می شود.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با بیان اینکه مسابقه ماهیگیری در دو بخش خانوادگی و آزاد برگزار می شود گفت: جوایز ارزنده ای برای نفرات اول تا پنجم در نظر گرفته می شود.

علیرضا حسنی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای رفاه شرکت کنندگان و همشهریان در حین برگزاری مسابقه اندیشیده شده است گفت: از دیگر برنامه های پیش بینی شده در حاشیه برگزاری مسابقه ماهیگیری اجرای ورزش های آبی است.