اینجا جای انتخاب سفارشی ها و غیربومی ها نیست

مسئولیت سنگین شورای ششم در دومین انتخاب شهردار رشت

در همین ماه های ابتدایی شورای ششم که بسیاری از شهرها هنوز نخستین شهردارشان را انتخاب نکرده اند ما در آستانه دومین انتخاب شهردار رشت قرار داریم که همین مساله نشان از ادامه بی ثباتی و انتخاب های اشتباه شورانشینان دارد و مسئولیت سنگین اعضای شورای ششم در انتخاب شهردار را سنگین تر می کند.

اختصاصی حرف تازه – بهنیا ثابت رفتار: در همین ماه های ابتدایی شورای ششم که بسیاری از شهرها هنوز نخستین شهردارشان را انتخاب نکرده اند ما در آستانه دومین انتخاب شهردار رشت قرار داریم که همین مساله نشان از ادامه بی ثباتی و انتخاب های اشتباه شورانشینان دارد و مسئولیت سنگین اعضای شورای ششم در انتخاب شهردار را سنگین تر می کند.

شورای ششم در همین ابتدای راه به دومین انتخاب شهردار رشت رسیده است؛ انتخابی که قطعا از نخستین بار حساس تر و مهم تر است چرا که در نخستین انتخاب، تصمیم اعضای شورا بر حفظ سید محمد احمدی، شهردار اسبق رشت بود اما این بار با توجه به استعفای زودهنگام احمدی و زیر سوال رفتن انتخاب نخست دیگر نمی توان هیچگونه فرصت سوزی را پذیرفت. بنابراین انتخابی آگاهانه برای مدتی طولانی و بازگرداندن رشت به مسیر توسعه ضرورتی انکارناپذیر و مسئولیتی سنگین بر دوش شورانشینان است.

در این بین چندین مساله منجر به نگرانی بیشتر شهروندان می شود. شنیده هایی از تمایل تعدادی از چهره های نزدیک به برخی نمایندگان از یک سو و تمایل برخی شورانشینان به انتخاب شهرداری غیربومی از سوی دیگر و همچنین دخالت های بیرونی و توصیه های خاص، از مهم ترین مسائلی است که این نگرانی ها را در جامعه تشدید کرده است.

مساله وقتی نگران کننده تر می شود که زمزمه هایی از نقش مستقیم یکی از شهرداران اسبق رشت در تعرفه یک گزینه غیربومی به گوش می رسد؛ شهرداری که در زمان حضور خودش نیز مردم دل خوشی از او نداشتند و انتقادات بسیاری به او و حلقه نزدیک به او وارد بود. یا آن که میشنویم نمایندگانی که خودشان هم دستاوردهای ویژه و شگفت انگیزی نداشته اند حالا نزدیکانشان علاقمند به حضور در راس شهرداری رشت می شوند! آن هم در شرایطی که رشت بر خلاف سایر شهرهای استان سه نماینده دارد و هریک طرز تفکر سیاسی مختص به خود را دارند و بعید است همگی بر روی یک گزینه به اجماع برسند و همین مساله منجر به چند دستگی های آتی و آسیب دیدن رشت خواهد شد.

حالا در شرایطی که شهر رشت بیش از هر زمانی به انتخابی فراجناحی و کاربلد نیازمند است صحبت از تعرفه های اینچنینی تاسف بار است و حاصلی جز عقب ماندگی رشت در مقایسه با سایر مراکز استان ها و رکود و چند دستگی بیشتر به همراه ندارد.

شورای ششم که در نخستین آزمون انتخاب شهردار، بدون توجه به انتقادات دلسوزانه رسانه ها دست به انتخابی نافرجام زد و رد شد حالا دیگر نمی خواهد دومین نمره مردودی در آزمون دوم انتخاب شهردار را در کارنامه خود ثبت کند و همین مساله مسئولیت شورانشینان را در انتخاب فردی متخصص، آشنا به مسائل شهر، پرانگیزه، بومی و متعهد سخت تر می کند.

هرچند این شنیده ها به طور رسمی تایید نشده است اما باید منتظر ماند و دید در نهایت شورانشینان چه خواهند کرد و در نهایت رشت ۱۴۰۴ با رشت ۱۴۰۰ چه تفاوت هایی خواهد داشت؟ آیا شورای شهر در دوره ریاست محمدحسین واثق کارگرنیا سرانجام به انتخابی درست و آگاهانه که نخستین و ابتدایی ترین وظیفه شوراست دست می یابد یا آن که روند بی ثباتی و چند دستگی سال های اخیر همچنان ادامه خواهد داشت و کاری از دست رئیس جدید شورا نیز بر نمی آید؟ گذر زمان پاسخ بسیاری از سوالات را روشن خواهد کرد…

مسئولیت سنگین شورای ششم در دومین انتخاب شهردار رشت

مسئولیت سنگین شورای ششم در دومین انتخاب شهردار رشت