مردم داوران خوبی هستند/ این روزهای رشت را از یاد نخواهند برد

این شهر می تواند نقطه سیاه بزرگی در کارنامه افرادی باشد که به آن نگاه سوداگرانه مدیریتی داشته و به جای نگاه اصیل برای حل مشکلاتش، آن را سکوی کسب منفعت اقتصادی و اداری خود می دانند.

حرف تازه – مدیریت شهری رشت تاکنون نتوانسته است با اتخاذ راهبرد و ارایه راهکارهای مدیریتی مناسب، افکار عمومی را نسبت به عملکرد خود اقناع کند. رفتارهای پوپولیستی جای امور زیربنایی که شهر رشت را به لحاظ مقایسه تطبیقی میان شهر های کشور بالنده نماید، گرفته است. ممکن است بتوان با ابزار های پوپولیستی، رضایت بخشی از افکار عمومی را با اعمال زود بازده ولی بی مبنا ، بیهوده و سطحی به دست آورد اما یقینا پایدار نیست.

اینجا رشت است؛ شهری با پیشینه ممتاز از پیشتازی در بسیاری از شاخص های مدنیت و تاریخی و مملو از انسان های فرهیخته که تحولات بزرگی را در کشور رقم زده اند. تمدن رشت و شهروندان سربلند آن قابل چشم پوشی نیست و نقش سرمایه های استان گیلان و به ویژه رشت در تمدن سازی و بسیاری از ابعاد توسعه سده اخیر قابل کتمان نیست.

در شرایط امروز کشور و شیوع ویروس کرونا، جنگ اقتصادی آمریکا و … مردم ما با بیشترین فشارهای خارجی مواجه هستند. به ویژه با ترکیب اوضاع کشور با تئوری های نامطلوب اقتصادی، رکود سیستمی، تورم شتابان، فقر و شکاف طبقاتی، فشار های مظاعفی به مردم وارد می شود و براساس رهنمود های مقام معظم رهبری یکی از بهترین روش های برون رفت از مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی و فشار دشمن تبدیل تهدیدات به فرصت است و یکی از بهترین راهکار های این راهبرد هوشمندانه به کار گیری روش های خلاقانه مدیریت و به ویژه به سرمایه گذاری های زیر ساختی است، امری که مدیریت شهری رشت با بی توجهی به آن، امکانات تبدیل تهدید به فرصت را با اتخاذ سیاست های پوپولیستی از بین می برد و این فرصت تاریخی توسعه را با سیاست های حباب گونه و بدون مبنا و معنا از دست می دهد. این مردم سکوی مدیران بی تدبیر و پوپولیست نخواهند شد.

رشت نیاز به راهبرد زیر ساختی دارد و عنوانی برای پر کردن رزومه کاری برای اشخاص نخواهد بود. شهردار رشت باید بداند انتخاب ایشان به منزله عدم وجود افراد توانمند در شهر رشت و استان نبوده است که بسیاری از سرمایه های انسانی گیلان و شهر رشت در سطح ملی که حتی بین المللی حضور موفقی دارند. به نظر می رسد که مدیریت شهری رشت شناخت سیاسی ناقصی از شهر رشت و شهروندان و تاریخمان دارد. این شهر و پتانسیل های آن نباید قربانی بی تدبیری و هزینه پرتاب مدیران ناکارآمد شهری شود.

فردای رشت از بستر سیاست های پوپولیستی، شهری خواهد بود با مشکلات بیشتر که صغارت فکری مدیریت شهری موجب آن شده است. مردم فهیم رشت بلوغ کافی دارند و در فردای حساب کشی های مردم سالارانه، سنجش ها و قضاوت هایی خواهند داشت که با عدالت کامل، زیر ساخت ها و برون رفت از مشکلات را معیار ارزیابی قرار می دهند. به نظر می رسد مدیریت شهری رشت باید آمادگی واکنش های عقلانی و معقول مردم را داشته باشد و بتواند پاسخ های درست و منطقی به پرسش های فراوان مردم بدهد.

این شهر می تواند نقطه سیاه بزرگی در کارنامه افرادی باشد که به آن نگاه سوداگرانه مدیریتی داشته و به جای نگاه اصیل برای حل مشکلاتش، آن را سکوی کسب منفعت اقتصادی و اداری خود می دانند. افرادی که خود را بی نیاز از مشاوره اهل فن و عناصر دلسوز دانسته و بدون توجه و نیاز به عمل کارشناسانه در سطوح اجتماعی، اقتصادی و تخصصی، مدعی هم باشند! و به جای همدردی و همیاری و همدلی با مردم از همین مردم ابزاری برای کسب موقعیت جدید می سازند. مردم داوران خوبی هستند و این روزها را از یاد نخواهند برد.