مراسم وداع با پیکر بانو مهوش نامدار پیشکسوت والیبال استان گیلان

حرف تازه – مراسم وداع با پیکر بانو مهوش نامدار پیشکسوت والیبال استان گیلان در سالن تختی ورزشگاه عضدی رشت برگزار شد.

حرف تازه – مراسم وداع با پیکر بانو مهوش نامدار پیشکسوت والیبال استان گیلان در سالن تختی ورزشگاه عضدی رشت برگزار شد.