مراسم معارفه معاون جدید اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان برگزار شد

مراسم تقدیر از زحمات دکتر محمدحسن قلی زاده معاون اداری مالی و مدیریت منابع پیشین دانشگاه و معارفه دکتر غلامرضا محفوظی معاون جدید اداری مالی و مدیریت منابع با حضور مدیران دانشگاهی، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در تالار حکمت برگزار شد.

حرف تازه – مراسم تقدیر از زحمات دکتر محمدحسن قلی زاده معاون اداری مالی و مدیریت منابع پیشین دانشگاه و معارفه دکتر غلامرضا محفوظی معاون جدید اداری مالی و مدیریت منابع با حضور مدیران دانشگاهی، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در تالار حکمت برگزار شد.

در این مراسم دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به اهمیت حوزه اداری مالی در دانشگاه، پیاده سازی روش های نوین چون حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت سبز را در دانشگاه حائز اهمیت دانست و پیاده سازی این روش ها در دانشگاه را مقدم بر سایر بخش های جامعه دانست. رئیس دانشگاه در ادامه از زحمات دکتر قلی زاده در مدت تصدی معاونت اداری مالی و مدیریت منابع سپاسگزاری کرد و دوران مدیریت ایشان را در شرایط بحرانی اقتصاد کشور بسیار خوب ارزیابی کرد.

رئیس دانشگاه گیلان در ادامه دکتر غلامرضا محفوظی را فردی با تجربه در حوزه امور مالی معرفی و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.
در این مراسم دکتر محمد حسن قلی زاده ضمن تشکر از همه همکارانی که در این مدت با معاونت اداری مالی همکاری داشته اند به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت اداری مالی دانشگاه در سال های گذشته پرداخت.

دکتر غلامرضا محفوظی معاون جدید اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه نیز با اشاره به اهمیت توجه به سند راهبردی دانشگاه به عنوان نقشه راه، مدیریت مبتنی بر مشارکت، انضباط و شفافیت مالی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را از رئوس برنامه های خود دانست.

شایان ذکر است در پایان با اهدای هدایایی از زحمات دکتر قلی زاده در زمان تصدی سمت معاونت اداری مالی تقدیر به عمل آمد.