مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد.

حرف تازه – مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد.

 در این مراسم که با حضور جمعی از معاونین و مدیران ارشد شهرداری رشت برگزار گردید، علیرضا حاجی پور رییس سابق تودیع و به جای او محمدباقر بشردانش به سمت سرپرست  سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت معرفی شد.

همچنین در این جلسه از خدمات و عملکرد برنامه های اجرایی علیرضا حاجی پور مدیرعامل سابق این سازمان قدردانی و در پایان مراسم نیز حکم سرپرستی توسط رمضانی معاون خدمات شهرداری رشت به محمد باقر بشردانش ابلاغ شد. گفتنی است که مهندس محمد باقر بشردانش ، مدیرعاملی سازمان سیما منظر شهری و مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت را در کارنامه مدیریتی خود دارد .

شایان ذکر است، ناصر عطایی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی، اسماعیل رحمتی مدیر اداره بازرسی، بابک رمضانی معاونت خدمات شهر شهرداری رشت، علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر رشت و همچنین علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز در این مراسم حضور داشتند.

 


بیشتر بخوانید:

حامد بشردانش سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت شد


مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 

 

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 

 

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد

منبع خبر: واحد خبر مدیریت ارتباطات سازمان شهرداری رشت