انتقاد شدید نماینده لنگرود از عملکرد طلوعی؛

مدیرکل صدا و سیمای گیلان هیچ تعاملی با نمایندگان ندارد

تی تی خبر (حرف تازه) : متاسفانه نارضایتی زیادی از عملکرد مدیرکل فعلی صدا و سیما وجود دارد و ما به همان اندازه که از عملکرد مدیرکل پیشین رضایت داشتیم از عملکرد مدیرکل فعلی ناراضی هستیم. مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به انتقاد شدید از عملکرد مدیرکل صدا و سیمای گیلان پرداخت […]

تی تی خبر (حرف تازه) : متاسفانه نارضایتی زیادی از عملکرد مدیرکل فعلی صدا و سیما وجود دارد و ما به همان اندازه که از عملکرد مدیرکل پیشین رضایت داشتیم از عملکرد مدیرکل فعلی ناراضی هستیم.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به انتقاد شدید از عملکرد مدیرکل صدا و سیمای گیلان پرداخت و گفت: طلوعی هیچ تعاملی با نمایندگان گیلان ندارد.

وی با بیان اینکه مدیرکل پیشین صدا و سما ارتباط بسیار خوبی با نمایندگان مردم داشت، گفت: متاسفانه نارضایتی زیادی از عملکرد مدیرکل فعلی صدا و سیما وجود دارد و ما به همان اندازه که از عملکرد مدیرکل پیشین رضایت داشتیم از عملکرد مدیرکل فعلی ناراضی هستیم.

گفتنی است محسن نصرپور، مدیرکل پیشین صدا و سمای مرکز گیلان بود که توانست در سایه تعامل مناسب با مردم، مسئولان و رسانه ها بیش از ۷ سال در کرسی مدیرکلی صدا و سیمای مرکز گیلان بماند.

خزر آنلاین