مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب و معرفی شد

در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی، جواد نوروزی به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب و معرفی شد.

حرف تازه – در مراسمی با حضور رییس سازمان حراست کل کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیران کل اطلاعات و حراست استان گیلان و دبیرخانه شورای عالی مناطق، جواد نوروزی بعنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد انزلی معرفی شد.

در این مراسم از زحمات کریم نظری در طول مدت تصدی مدیریت حراست منطقه آزاد انزلی با اهدای لوح تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است جواد نوروزی ۱۲ سال سابقه فعالیت حراستی در کارنامه خود دارد.