مدیرکل جدید راه و شهرسازی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی،ماکان پدرام به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی گیلان منصوب شد.

حرف تازه – طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل جدید راه و شهرسازی گیلان منصوب شد.

به گزارش حرف تازه، با صدور حکمی از سوی محمد اسلامی، ماکان پدرام به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی گیلان منصوب شد.

مدیریت اجرایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از جمله سوابق ماکان پدرام بوده است.

وی جانشین علی خاوری در این مسئولیت خواهد شد.

پدرام اصالتا شرق گیلانی است و مجری پروژه راه آهن قزوین-رشت بوده است.