در جلسه‌ای با حضور معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان؛

مدیرعامل و هیات رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های گیلان انتخاب شدند

با رای اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان، ابراهیم بهمنی جلالی به عنوان مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های گیلان انتخاب شد.

حرف تازه – مدیرعامل و هیات رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های گیلان انتخاب شدند.

هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌ها گیلان صبح روز چهارشنبه با حضور ابراهیمیان معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، تشکیل جلسه داد و در این جلسه ابراهیم افشاری با ۵ رای به عنوان رئیس هیات مدیره، ابراهیم بهمنی جلالی با ۵ رای به عنوان مدیرعامل، سینا هوشمند گورابی با ۶ رای به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، میلاد ابراهیمی و بابک محب‌پور هرکدام با ۷ رای به عنوان خزانه دار و دبیر انتخاب شدند.
مدیرعامل و هیات رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های گیلان انتخاب شدند

مدیرعامل و هیات رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های گیلان انتخاب شدند

دیارمیرزا