مدیرعامل باشگاه داماش استعفا داد

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان از این سمت استعفا داد.

حرف تازه – مدیرعامل باشگاه داماش گیلان از این سمت استعفا داد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه داماش، دکتر اسماعیل شاد مدیرعامل باشگاه داماش با تقدیم استعفای خود به مالک باشگاه به صورت رسمی از سمت خود کنارگیری کرد.

داریوش نصیری با قدردانی از زحمات و پذیرش این استعفا اعلام کرد که در روزهای آینده مدیرعامل جدید باشگاه معرفی خواهد شد.