قابل توجه اعضای شورا

مخالفت مردم رشت با برکناری شهردار و عدم ثبات مدیریتی

مردم رشت عدم ثبات در مدیریت شهری را یکی از دلایل عقب ماندگی رشت عنوان کردند و خواستار دقت نظر بیشتر در تصمیم‌گیری‌های شورا در کنار تعامل بیشتر شهردار با شورانشینان شدند.

به گزارش حرف تازه، مردم رشت عدم ثبات در مدیریت شهری را یکی از دلایل عقب ماندگی رشت عنوان کردند و خواستار دقت نظر بیشتر در تصمیم‌گیری‌های شورا در کنار تعامل بیشتر شهردار با شورانشینان شدند. منبع: فارس