قاضی زاده گفته است که پیشنهاد از سوی برخی از نمایندگان نزدیک به دولت مطرح شده بود.

حرف تازه – یک نماینده مجلس گفته است پیشنهادی درمجلس برای ایجاد قائم مقام اجرای برای رهبری مطرح شد اما با آن مخالفت شد.

 سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مشهد در مجلس در مصاحبه با برنامه تلویزیونی صداوسیما گفت که علی لاریجانی رئیس مجلس با این طرح مخالفت کرده است.

این نماینده مجلس افزود که این طرح به جایی نرسیده است.

قاضی زاده گفته است که پیشنهاد از سوی برخی از نمایندگان نزدیک به دولت مطرح شده بود.