محسن سماکچی: در رشت ضعیف کشی شده و حق نیروهای حجمی تضییع شده است

محسن سماکچی ضمن اشاره به اینکه شرکتی ۳ میلیون تومان از حقوق یک نگهبان کم کرده است گفت: واقع بین باشیم و بگوییم کاستی ها از جانب ما است. مگر می شود شهر توسعه پیدا کند و بر جمعیت شهر افزوده شود اما بر تعداد نیروهای حجمی و پاکبان ما افزوده نشود؟ در رشت ضعیف کشی شده است و باید ضعیف کشی را کنار بگذاریم. مگر کم از این مردم پول میگیریم؟ در ازای آن باید به مردم خدمات دهیم.

به گزارش حرف تازه، محسن سماکچی رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون تلفیق که صبح دیروز در شورا برگزار شد با تاکید بر ضرورت رفع مشکل کمبود نیرو در حوزه های مختلف شهرداری بیان داشت: ما به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم مشکلات مردم را پیگیری کنیم. در عزل و نصب و موارد اینچنینی نباید دخالت کنیم اما باید کمبود نیرو را پیگیری کنیم.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۳ باید وضعیت نیروها مشخص شود و شورا بر قراردادهای حجمی و کارگری نظارت داشته باشد. یک یا دو عضو شورا به عنوان ناظر بر این قراردادها نظارت داشته باشد.

سماکچی با اشاره به کاهش اضافه کار نیروهای حجمی و قراردادی خاطر نشان کرد: نیروهای حجمی ۳۰ تا ۴۰ ساعت اضافه کار می گیرند. مگر ما در این کشور زندگی نمی کنیم و از هزینه های سنگیم مطلع نیستیم؟ تمام بار مشکلات بر دوش این عزیزان است. حق نیروهای حجمی تضییع می شود. وقتی به نیروهای رسمی بیش از ۱۲۰ ساعت اضافه کار می دهیم عدالت نیست که به نیروی حجمی ۳۰ ساعت اضافه کار بدهیم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورا در ادامه تصریح کرد: شهردار و اعضای شورا از جابجایی ها خبر ندارند. این نیروها را چه کسی به جای دیگر منتقل می کند؟ چه کسی پاسخگوی این مشکلات است؟ چه کسی پاسخگوی مشکلات بیمه تکمیلی است؟ از شورا و شهرداری تقاضا دارم در مورد کارت های هدیه و بیمه کارگران و نیروهای حجمی، حداقل ها دیده شود.

محسن سماکچی: در رشت ضعیف کشی شده و حق نیروهای حجمی تضییع شده است

محسن سماکچی ضمن اشاره به اینکه شرکتی ۳ میلیون تومان از حقوق یک نگهبان کم کرده است گفت: واقع بین باشیم و بگوییم کاستی ها از جانب ما است. مگر می شود شهر توسعه پیدا کند و بر جمعیت شهر افزوده شود اما بر تعداد نیروهای حجمی و پاکبان ما افزوده نشود؟ در رشت ضعیف کشی شده است و باید ضعیف کشی را کنار بگذاریم. مگر کم از این مردم پول میگیریم؟ در ازای آن باید به مردم خدمات دهیم.

وی در پایان با اشاره به مشکلات رانندگان استیجاری عنوان کرد: مگر می شود با کمتر از ماهی ۱۰ میلیون تومان فردی را بیاوریم که خودرویش را در اختیار بگذارد؟ مگر از هزینه خودرو خبر نداریم؟ باید با واقعیت ها روبرو شویم و تصمیمات واقع بینانه بگیریم. در بودجه امسال باید این موضوعات دیده شود. افزایش نیرو و افزایش دستمزد آنها را به عنوان نماینده مردم باید ببینیم و به آن توجه کنیم.