محرومیت ابوالحسن سیمایی از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری گیلان؛ ابوالحسن سیمایی شهردار خمام را به مجازات محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی محکوم کرد.

به گزارش حرف تازه، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری گیلان و واحدهای تابعه، رای قطعی خود را درباره ابوالحسن سیمایی شهردار خمام صادر کرد.

محرومیت ابوالحسن سیمایی از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی

براساس این رای که در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است، ابوالحسن سیمایی به مجازات محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاه های مشمول به مدت ۳ سال محکوم شده است.

این رای همچنین ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ، قابلیت اعتراض به دیوان عدالت اداری را دارد.

شکایت یک تن از پرسنل شهرداری در رابطه با سرپیچی از دستورات مقام های بالاتر مبنی بر عدم اجرای تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی، عدم پرداحت حقوق و مزایای یکی از پرسنل رسمی در کنار ممانعت از ورود او به شهرداری در کنار تخریب دیوار و سر در ملک شخصی یکی از شهروندان بدون توجه به دستور موقت دیوان عدالت اداری از دلایل صدور این حکم است.

گفتنی است، یک عضو شورای شهر خمام صدور این حکم را تائید کرده است اما هنوز شهرداری خمام در این رابطه اطلاعیه ای صادر نکرده است.