مجید عزیزی رئیس شورای شهرستان رشت شد + اعضای هیات رئیسه

«مجید عزیزی» عضو شورای شهر رشت برای دومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شد.

به گزارش حرف تازه، در جلسه تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان رشت که پیش از ظهر دوشنبه با حضور ۱۳ عضو شورای اسلامی شهرستان رشت برگزار شد، «مجید عزیزی» با کسب اکثریت آرا برای دومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شد.

رأی گیری هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان رشت به صورت غیرعلنی انجام شد که «مجید عزیزی» به عنوان رئیس، «سعید ابراهیم زاده» به عنوان نایب رئیس، «عزت الله حسین پور» به عنوان سخنگو، «محمد نیک خوی» به عنوان منشی اول و «حمید صفری» به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.