پس از انتشار گزارش حرف تازه؛

مجسمه های چوبی پارک مفاخر رشت بازسازی شدند

حرف تازه – مجسمه های چوبی پارک مفاخر رشت بازسازی شدند. پس از انتشار گزارش های حرف تازه در خصوص بی توجهی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت به مجسمه های چوبی، این مجسمه ها که اخیرا از پیاده راه به بوستان مفاخر منتقل شده اند بازسازی و ترمیم شدند. حدود ۵ هفته قبل، […]

حرف تازه – مجسمه های چوبی پارک مفاخر رشت بازسازی شدند.

پس از انتشار گزارش های حرف تازه در خصوص بی توجهی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت به مجسمه های چوبی، این مجسمه ها که اخیرا از پیاده راه به بوستان مفاخر منتقل شده اند بازسازی و ترمیم شدند.

حدود ۵ هفته قبل، حرف تازه گزارشی در خصوص تغییر رنگ، کنده شدن قسمت هایی از چوب و یادگاری های نوشته شده روی مجسمه های چوبی پیاده راه فرهنگی رشت منتشرکرد و نسبت به کم توجهی سازمان سیما و منظر انتقاداتی را مطرح کرد. (اینجا بخوانید)

پس از آن این مجسمه ها با همان وضعیت قبلی به بوستان مفاخر رشت منتقل شدند که این بار نیز هفته گذشته حرف تازه در گزارشی به شرح وضعیت این مجسمه های رو به نابودی پرداخت. (اینجا بخوانید)

اما پس از این دو گزارش سازمان سیما و منظر اقدام به ترمیم و بازسازی این مجسمه ها کرد و نرجس محجوب ضمن اعلام این خبر در پورتال سازمان، از ساخت و نصب المان های جدید جهت غنی سازی سیمای پیاده راه فرهنگی رشت در آینده خبر داد . 

شایان ذکر است این مجسمه ها  سال گذشته در نخستین کارگاه ساخت مجسمه های چوبی به دست هنرمندان گیلانی ساخته شده بود.

تصاویر مجسمه ها قبل و بعد از ترمیم را در ادامه مشاهده می کنید: