در سایه کم توجهی سازمان سیما و منظر؛

مجسمه های نصب شده در خیابان های رشت در حال نابودی

حرف تازه – چند وقتی است به نظر می رسد مجسمه های شهر رشت به حال خود رها شده اند. در حالیکه چندی پیش نصب مجسمه های چوبی در پیاده راه فرهنگی رشت با استقبال خوبی از سوی مردم همراه شد که ثبت عکس های یادگاری گواهی بر این مدعاست حالا این مجسمه ها حال […]

حرف تازه – چند وقتی است به نظر می رسد مجسمه های شهر رشت به حال خود رها شده اند.

در حالیکه چندی پیش نصب مجسمه های چوبی در پیاده راه فرهنگی رشت با استقبال خوبی از سوی مردم همراه شد که ثبت عکس های یادگاری گواهی بر این مدعاست حالا این مجسمه ها حال و روز خوشی ندارند و به نظر می رسد برنامه خاصی برای نگهداری از آنها وجود ندارد.

تغییر رنگ مجسمه های چوبی، کنده شدن قسمت هایی از آن و یا نوشتن یادگاری با رنگ، بخشی از مشکلات به وجود آمده برای این مجسمه ها است که زیبایی آنها را گرفته و دیگر جذابیت زیادی برای آنها باقی نگذاشته است. البته بخشی از این مسائل قابل کنترل نیست و طبیعتا نمی توان تمام ساعات شبانه روز از این مجسمه ها برای در امان ماندن از آسیب های انسانی محافظت کرد اما طبیعتا بخشی از آن مشکلات به نحوه نگهداری مربوط است.

در شهری با بارندگی زیاد، نگهداری مجسمه های چوبی هم راه و روش خاص خودش را دارد و نباید مجسمه ها به حال خود رها شوند اما متاسفانه مدتی است این مجسمه ها ظاهرا به حال خود رها شده اند و هیچ برنامه ای برای نگهداری و ترمیم آنها دیده نشده است. این موضوع حتی محدود به مجسمه های چوبی پیاده راه هم نیست و کمی آن طرف تر مجسمه دانش آموز در خیابان سعدی که چوبی هم نیست مدتی است با صورتی رنگ پاشیده به حال خود رها شده و ترمیم نشده است!

انتظار می رود سازمان سیما و منظر شهرداری رشت به عنوان سازمانی که متولی این امور است نسبت به نگهداری صحیح المان های موجود در سطح شهر با جدیت بسیار بیشتری اقدام کند. 

در ادامه تصاویر مقایسه ای تعدادی از مجسمه ها را مشاهده می کنید: