متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد | ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان

متن کامل لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از انتخاب، متن لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ که روز گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد بود منتشر شد.

متن لایحه بودجه ۱۴۰۳

برای دریافت متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ اینجا کلیک کنید.

متن لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ منتشر شد

متن لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ منتشر شد

متن لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ منتشر شد