مانور ماشین آلات زمستانی شهرداری رشت برگزار شد

مانور ماشین آلات ستاد عملیات زمستانه شهرداری امروز یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، رحیم شوقی شهردار و مدیران سازمان های تابعه و مناطق پنجگانه شهری شهرداری برگزار شد.

به گزارش حرف تازه ، مانور مذکور با حضور ماشین آلات سازمان آتش نشانی، سازمان عمران و بازآفرینی شهری و خدمات شهری مناطق پنجگانه شهرداری با برنامه ریزی معاونت خدمات شهری شهرداری در راستای آمادگی ماشین آلات و نیروهای امدادی و خدمات رسان شهرداری برای مقابله با حوادث احتمالی فصل سرما در محل شهرک مهر رشت برگزار شد.

تصاویر مانور ماشین آلات زمستانی شهرداری رشت