ماجرای دو جذب سفارشی شهرداری رشت و نامه جمالی نژاد چیست؟ + سند

صبح امروز اسنادی از دو مجوز به کارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری رشت از سوی سجاد کریمی پاشاکی در اینستاگرام منتشر شد. اما ماجرای دو جذب سفارشی شهرداری رشت و نامه جمالی نژاد چیست؟

به گزارش اختصاصی حرف تازه، صبح امروز اسنادی از دو مجوز به کارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری رشت از سوی سجاد کریمی پاشاکی در اینستاگرام منتشر شد. اما ماجرای دو جذب سفارشی شهرداری رشت و نامه جمالی نژاد چیست؟

نامه جمالی نژاد برای شخص نخست

بر اساس اسناد دریافتی، در بخشی از متن نامه مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱، خطاب به جناب آقای کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، برای شخص نخست آمده است:

در اجرای مجوز شماره ۳۹۰۲۸۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر محترم کشور و پیرو نامه شماره ۱۰۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ این سازمان، با عنایت به اطلاعات مورد تایید و ارسالی آن استانداری طی نامه شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴۲/۱۸۳۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ منضم به صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری رشت، بدینوسیله مجوز به کارگیری آقای ….. (در صورتیکه در حال حاضر شهردار نمی باشند و در دستگاه دیگری اشتغال ندارند) در قالب قرار داد کار معین و سقف ده درصد پست سازمانی به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

همچنین مدرک و رشته تحصیلی این فرد کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و شماره پست تخصیص یافته ۷۴۹ با عنوان کارشناس خدمات شهری و رشته شغلی کارشناس محیط زیست ذکر شده و شناسه قرارداد ۳۳۴۱۲۳۱۰۰۲۷ اعلام شده است.

در ادامه آمده است: بدیهی است قرارداد مذکور طی فرایندهای قانونی از جمله اخذ نظریه گزینش و حراست با درنظر گرفتن منویات مقام عالی وزارت، توسط شهرداری ذیربط صورت می پذیرد. ضمنا میبایست شماره و تاریخ این نامه به عنوان مجوز قانونی به کارگیری ایشان، در قرارداد منعقده درج گردد.

نامه جمالی نژاد برای دومین شخص

در بخشی از متن نامه مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱، خطاب به جناب آقای کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، برای دومین شخص نیز آمده است:

در اجرای مجوز شماره ۳۹۰۲۸۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر محترم کشور و پیرو نامه شماره ۵۰۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ این سازمان، با عنایت به اطلاعات مورد تایید و ارسالی آن استانداری طی نامه شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴۲/۱۷۰۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۰۹ منضم به صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری رشت، بدینوسیله مجوز به کارگیری آقای ….. (در صورتیکه در حال حاضر شهردار نمی باشند و در دستگاه دیگری اشتغال ندارند) در قالب قرار داد کار معین و سقف ده درصد پست سازمانی به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

همچنین مدرک و رشته تحصیلی این فرد کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و شماره پست تخصیص یافته ۷۴۲ با عنوان کارشناس خدمات شهری و رشته شغلی کارشناس محیط زیست ذکر شده و شناسه قرارداد ۳۳۴۱۲۳۱۰۰۱۰ اعلام شده است.

در ادامه آمده است: بدیهی است قرارداد مذکور طی فرایندهای قانونی از جمله اخذ نظریه گزینش و حراست با درنظر گرفتن منویات مقام عالی وزارت، توسط شهرداری ذیربط صورت می پذیرد. ضمنا میبایست شماره و تاریخ این نامه به عنوان مجوز قانونی به کارگیری ایشان، در قرارداد منعقده درج گردد.

 

واکنش علوی چه خواهد بود؟

این اسناد این سوال را ایجاد می کنند که آیا چنین نامه هایی مصداق تبعیض و نابرابری و بی عدالتی نیست؟ و آیا سیاست های کلی نظام اداری را زیر سوال نمی برد؟ آیا چنین اقداماتی موجب سرخوردگی جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم و احساس پوچی نمی شود؟ چطور استخدام برخی آقایان به این راحتی و با چند مکاتبه امکان پذیر است اما استخدام بسیاری از جوانان توانمند به رویایی تقریبا محال تبدیل می شود و راهی جز شرکت در آزمون های استخدامی با ده ها و صدها یا حتی هزاران داوطلب ندارد؟ آیا امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت آمده تا در مقابل این بی عدالتی ها ایستادگی کند یا آن که ادامه دهنده همان سیستم سفارشی گذشته شود؟ مگر امیرحسین علوی همان شخصی نیست که قرار بود نگرانی های بازرسی در خصوص احکام و جذب های سفارشی را مدنظر قرار دهد و در مقابل چنین مسائلی مقاومت کند؟ آیا حفظ صندلی شهرداری به هر قیمتی برای او ارزش بالاتری خواهد داشت؟ رشتی ها اکنون منتظر واکنش شهردار رشت به این دو نامه هستند و انتظار دارند شفاف سازی لازم در این زمینه صورت پذیرد تا پس از آن قضاوت به مردم فهیم شهر رشت و استان گیلان سپرده شود…