نتیجه استیضاح از دیشب مشخص بود!

ماجرای جلسه شبانه اعضای شورای شهر رشت با حسن کربلایی چه بود؟

اما ماجرای جلسه شبانه اعضای شورای شهر رشت با حسن کربلایی چه بود؟ آنطور که خبرنگار حرف تازه مطلع شده است این جلسه با محوریت بررسی استیضاح شهردار رشت برگزار شده و گویا حسن کربلایی نیز قصد داشته نقش میانجی را ایفا نماید و اعضای شورا را دور یک میز بنشاند تا شاید اجماعی حاصل شود.

اختصاصی حرف تازه، شب گذشته حسن کربلایی در دفتر خود میزبان اعضای شورای شهر رشت بود. درست آخرین شب پیش از جلسه استیضاح و آن هم در شرایطی که انتظار می رفت به جای حسن کربلایی، بزرگان استان به قضیه طرح سوال و استیضاح های پیاپی مدیریت شهری ورود کنند مشخص نیست کربلایی ، تحت چه عنوانی این میزبانی را بر عهده داشته است.

اما به هر شکل این جلسه برگزار شده و شاید برایتان جالب باشد بدانید ماجرای جلسه شبانه اعضای شورای شهر رشت با حسن کربلایی چه بود؟ آنطور که خبرنگار حرف تازه مطلع شده است این جلسه با محوریت بررسی استیضاح شهردار رشت برگزار شده و گویا حسن کربلایی نیز قصد داشته نقش میانجی را ایفا نماید و اعضای شورا را دور یک میز بنشاند تا شاید اجماعی حاصل شود.

با این حال چه کسی است که از مواضع اخیر کربلایی و مخالفت او با ادامه حضور علوی در راس شهرداری رشت در شرایط فعلی بی خبر باشد؟ او تقریبا از همان روز انتخاب شهردار، مخالف علوی بود و گزارش رسانه ها نیز موید همین موضوع است.

به هر ترتیب جالب است بدانید طبق شنیده های ما در این جلسه به نحوی رای گیری آزمایشی استیضاح نیز صورت گرفته است و نتیجه استیضاح از شب قبل مشخص شده است. گویا در این جلسه باز هم پنج عضو شورا در برابر فشارها ایستادگی کرده و نتیجه آزمایشی استیضاح ۶ به ۵ تعیین شده است. آرایی که نشان می دهد مخالفان علوی ۶ رای دارند و از ۸ رای لازم برای برکناری او برخوردار نیستند. نتیجه و خروجی این جلسه نیز ظاهرا دقایقی قبل مشخص شده است. ۴ تن از مخالفین شهردار (نوری هریس، عباس نژاد، تاج شهرستانی و کریمی کرنق) با غیبت خود مانع از برگزاری جلسه شورا شده اند تا شکست پروژه استیضاح را به تعویق بیندازند.

آنچه مشخص است برگزاری این جلسه تا سالها سوالاتی را برای شهروندان به همراه خواهد داشت. استقلال نهاد شورا، دخالت های بیرونی، نقش افراد بیرونی در بر هم زدن آرامش مدیریت شهری و بی ثباتی جایگاه شهردار، دخالت غیربومی ها در سرنوشت رشت، صحیح یا غلط بودن حضور افراد در لیست های انتخاباتی، حدود انتظارات افرادی که لیست های انتخاباتی را شکل می دهند و ده ها سوال دیگر که گذر زمان به آنها پاسخ خواهد داد.