تنها 6 مرکز فعال است

لیست مراکز واکسیناسیون رشت در روز پنجشنبه ۱۵ مهر

لیست مراکز واکسیناسیون رشت در روز پنجشنبه ۱۵ مهر اعلام شد.

حرف تازه – لیست مراکز واکسیناسیون رشت در روز پنجشنبه ۱۵ مهر اعلام شد.

شش مراکز واکسیناسیون در رشت (پنجشنبه ۱۵ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم  ۱ و ۲ ، آسترازنکا ۲ و دوز دوم برکت و همچنین در یک مرکز نیز اسپوتنیک ۱ صورت می گیرد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

لیست مراکز واکسیناسیون رشت در روز پنجشنبه ۱۵ مهر

لیست مراکز واکسیناسیون رشت در روز پنجشنبه ۱۵ مهر

عکس شاخص تزیینی است