لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام سه شنبه ۶ مهر

۵۲ مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (سه شنبه ۶ مهر) آماده تزریق واکسن کرونا هستند. در این مراکز تزریق سینوفارم صورت گرفته و خبری از برکت و آسترازینکا نیست.

حرف تازه – ۵۲ مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (سه شنبه ۶ مهر) آماده تزریق واکسن کرونا هستند.

در این مراکز تزریق سینوفارم صورت گرفته و خبری از برکت و آسترازینکا نیست.

در صورتی که بیش از ۴ هفته از زمان تزریق دز دوم واکسن برکت شما گذشته است و هنوز واکسنی دریافت نکرده اید به مرکز بهداشت منطقه محل سکونت خود مراجعه کنید.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام سه شنبه ۶ مهر