لیست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس/ یک نماینده رشت در کمیسیون

خبرگزاری فارس لیست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم شورای اسلامی را منتشر کرد.

حرف تازه – خبرگزاری فارس لیست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم شورای اسلامی را منتشر کرد.

لیست اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی توسط خبرگزاری فارس منتشر شد.

خاطرنشان می‌شود احتمال تغییر جزیی در فهرست نهایی اعضا کمیسیون وجود دارد.

اسامی اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس به شرح زیر است:

۱- اسفندیار اختیاری

۲- محمدمهدی زاهدی

۳- علیرضا زاکانی

۴- حبیب‌الله دهمرده

۵- علی کریمی

۶- علیرضا منادی

۷- اکبر احمدپور

۸- روح‌الله متفکرآزاد

۹-احمد نادری

۱۰-فرهاد بشیری

۱۱-احمدحسین فلاحی

۱۲-مهرداد ویس کرمی

۱۳-محمدرضا احمدی (نماینده رشت)

۱۴-مهدی اسماعیلی

۱۵-مهدی روشنفکر

۱۶-زهره سادات لاجوردی 

۱۷-سیدمحمد مولوی

۱۸- مسلم صالحی

۱۹-رضا حاجی‌پور

لیست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس/ یک نماینده رشت در کمیسیون