در رای صادر شده از سوی این دیوان آمده است که این کشورها نتوانسته‌اند سهم خود از پذیرش پناهجویان را عملی سازند. طبق این توافق که در سال ۲۰۱۵ و در شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسید، این کشورها باید ۱۲۰ هزار پناهجویی که از طریق ایتالیا یا یونان وارد اتحادیه می شدند را می‌پذیرفتند.

حرف تازه – دیوان دادگستری اروپا طی حکمی اعلام کرد کشورهای لهستان، مجارستان و جمهوری چک با امتناع از پذیرش پناهجویان، تعهدات خود در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا را نقض کرده‌اند.

در رای صادر شده از سوی این دیوان آمده است که این کشورها نتوانسته‌اند سهم خود از پذیرش پناهجویان را عملی سازند. طبق این توافق که در سال ۲۰۱۵ و در شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسید، این کشورها باید ۱۲۰ هزار پناهجویی که از طریق ایتالیا یا یونان وارد اتحادیه می شدند را می‌پذیرفتند.

دیوان دادگستری اروپا همچنین می‌گوید جمهوری چک نتوانسته به تعهدات خود در قبال دستورات پیشین شورای اتحادیه اروپا عمل کند. این دیوان بر این اساس پراگ را در خصوص تعهداتش در قبال ۴۰ هزار پناهجو مقصر شناخته است.

این دیوان همچنین می‌گوید سه کشور حق ندارند با استناد به قوانین داخلی یا امنیت ملی، تعهدات خود در اتحادیه اروپا را نقض کنند یا با طرح این ادعا که این برنامه کارآمد نبوده است، از پذیرش و اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند.

  • منبع خبر : یورونیوز