زمان ورود دستگاه های نظارتی برای بررسی عملکرد شورای شهر رشت نرسیده؟

لغو جلسه استیضاح شهردار رشت | یک شهر معطل آقای کمدین و سه عضو دیگر شورا

جلسه عصر روز چهارشنبه شورای شهر رشت با موضوع استیضاح شهردار رشت به دلیل غیبت ۴ عضو شورا بار دیگر لغو شد تا همه چیز در بلاتکلیفی سپری شود.

به گزارش حرف تازه، جلسه عصر روز چهارشنبه شورای شهر رشت با موضوع استیضاح شهردار رشت به دلیل غیبت ۴ عضو شورا لغو شد.

لغو جلسه استیضاح شهردار رشت با غیبت ۴ نفر

در جلسه غیر رسمی امروز آقایان کارگرنیا، حسینی، رضویان، شفیعی، رمضانی عزیزی، عاشری حضور داشتند.

این جلسه به دلیل غیبت علیرضا تاج شهرستانی، مهدی نوری هریس، حسن کریمی کرنق، و مسعود عباس نژاد که هر چهار نفر از موافقین استیضاح و برکناری علوی هستند، از حدنصاب افتاد.

با توجه به اینکه همواره موضوع طرح سوال و استیضاح شهردار در روند اداره امور شهر و مدیریت شهری خلل ایجاد کرده است، باید نظاره کرد که اینبار دستگاه های نظارتی در قبال شورا و کارشکنی آنها در روند توسعه رشت چگونه ورود خواهند کرد!

منبع: دیارمیرزا