دکتر روزبهان در کارگروه تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری تأکید کرد:

لزوم افزایش موفقیت منطقه آزاد انزلی در شاخص های اقتصاد مقاومتی

دکتر روزبهان با تاکید بر لزوم افزایش موفقیت در شاخص های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اولویت نخست ما رفع موانع موجود در جذب سرمایه گذار است.

حرف تازه – در دومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری که با ریاست دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، و با حضور معاونین و مدیران عضو این کارگروه برگزار شد با تصریح بر لزوم افزایش موفقیت منطقه آزاد انزلی در شاخص های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اولویت نخست ما رفع موانع موجود در جذب سرمایه گذار و تسهیل گری در ارائه خدمات از طریق همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی و حمایتی و بانک های عامل در شرایط سخت اقتصادی موجود کشور است.

وی تشریک مساعی و هم افزایی را مهم‌ترین راهبرد تبدیل چالش های موجود به فرصت و عبور از گردنه سخت پیش روی ارزیابی کرد و گفت: کسب موفقیت در شاخص هایی چون جذب سرمایه گذاری و صادرات در نیمه نخست سال جاری باید در نیمه دوم با تلاش مضاعف، در مسیر رفع و تسهیل مشکلات به منظور دست یابی به رشد بیشتر در شاخص‌های اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی باید استمرار یابد.
گفتنی است در این نشست معاونین و مدیران عضو کارگروه، نقطه‌ نظرات خود در خصوص بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس در جهت تحقق شعار جهش تولید و جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران منطقه را مطرح کردند.
 لزوم افزایش موفقیت منطقه آزاد انزلی در شاخص های اقتصاد مقاومتی

لزوم افزایش موفقیت منطقه آزاد انزلی در شاخص های اقتصاد مقاومتی

منطقه آزاد انزلی