مطابق آنچه انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده است سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شد.

حرف تازه – مطابق آنچه انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده است قیمت سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت.

در اطلاعیه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان آمده است: عطف به هماهنگی ‌های صورت پذیرفته با مسئولین محترم وزارت صمت بدینوسیله قیمت ارشادی سیمان خاکستری از تاریخ دهم تیرماه به شرح ذیل است:

۱- اختلاف قیمت سیمان تیپ ۲ با تیپ۱-۳۲۵ با توجه به هزینه‌های مازاد تولید به ازای هر تن ۲۵۰۰۰۰ ریال

۲- اختلاف قیمت سیمان تیپ ۵ با تیپ ۲ با توجه به هزینه‌های مازاد تولید به ازاء هرتن ۵۰ هزار ریال

۳- قیمت سیمان پوزولانی، پوزولانی ویژه سرباره‌ای و آمیخته معادل قیمت سیمان تیپ۲

قیمت سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت

قیمت سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت

 قیمت سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت + سند