قیمت سکه و طلا ۱۱ خرداد ۹۹ از سوی این اتحادیه اعلام شد. بر این اساس سکه بهار آزادی گران شد اما نیم سکه و ربع سکه با کاهش قیمت مواجه شد. طلا ثابت ماند.

حرف تازه – قیمت سکه و طلا ۱۱ خرداد ۹۹ از سوی این اتحادیه اعلام شد. بر این اساس سکه بهار آزادی گران شد اما نیم سکه و ربع سکه با کاهش قیمت مواجه شد. طلا ثابت ماند.

 تمام سکه بهار آزادی ۷۳ میلیون و۴۰۰ هزار ریال           + یک میلیون و ۱۰۰هزار ریال     
 
نیم سکه بهار آزادی ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال                 – ۶۰۰ هزار ریال
 
ربع سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال                 – ۶۰۰ هزار ریال
 
هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال             بدون تغییر

قیمت سکه و طلا ۱۱ خرداد ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا ۱۱ خرداد ۹۹ در بازار رشت