قیمت سکه و طلا ۱۰ خرداد ۹۹ از سوی این اتحادیه اعلام شد. بر این اساس سکه بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش قیمت مواجه شدند.

حرف تازه – قیمت سکه و طلا ۱۰ خرداد ۹۹ از سوی این اتحادیه اعلام شد. بر این اساس سکه بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش قیمت مواجه شدند.

تمام سکه بهار آزادی ۷۴ میلیون و۵۰۰ هزار ریال          + یک میلیون و۳۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال           + ۸۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال           + ۱۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال      + ۱۲۰ هزار ریال

قیمت سکه و طلا ۱۰ خرداد ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا ۱۰ خرداد ۹۹ در بازار رشت