قیمت سکه و طلا در بازار رشت سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰

قیمت تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که در مقایسه با روز گذشته ۲۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

حرف تازه – قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ از سوی این اتحادیه اعلام شد.

تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۲۴۳ هزار تومان