قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۹ تیر  ۹۹ اعلام شد که بیانگر افزایش مجدد قیمت دلار و یورو بوده است.

اختصاصی حرف تازه – قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۹ تیر  ۹۹ اعلام شد که حاکی از ثبات قیمت ها نسبت به روز گذشته بوده است.

بدین ترتیب قیمت فروش دلار به مردم در صرافی ها ۱۹  هزار و ۵۰ تومان اعلام شده است؛ این صرافی ‌ها همچنین دلار را امروز نیز از مردم با قیمت ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری می ‌کنند.

قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌ های بانک‌ها، ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده است؛ این در حالی است که قیمت خرید یورو در این صرافی ‌ها ۲۱ هزار تومان است.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۹ تیر

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۹ تیر