دلار ترمز برید!

حرف تازه – صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۳ و ۹۵۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها همچنین دلار را از مردم با قیمت ۱۳هزار و ۵۵۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۵ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شده است؛ این در حالی است که قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان است.