قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۸ خرداد ۹۹ اعلام شد و نسبت به روز قبل کاهش یافت. قیمت دلار و یورو در صرافی ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

حرف تازه – قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۸ خرداد ۹۹ اعلام شد و نسبت به روز قبل کاهش یافت. قیمت دلار و یورو در صرافی ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

 تا ظهر امروز نرخ فروش دلار در صرافی ملی ۱۷ هزار و  ۵۰ تومان و قیمت خرید آن نیز ۱۶هزار و ۹۵۰ تومان بوده است.

نرخ فروش یورو نیز ۱۸  هزار و ۵۵۰ تومان و خرید آن ۱۸ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شده است.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۸ خرداد ۹۹

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۸ خرداد ۹۹