قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱ خرداد ۹۹ اعلام شد و نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. قیمت دلار و یورو در صرافی ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

اختصاصی حرف تازه – قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱ خرداد ۹۹ اعلام شد و نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. قیمت دلار و یورو در صرافی ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

 تا ظهر امروز نرخ فروش دلار در صرافی ملی ۱۷ هزار و  ۳۰۰ تومان و قیمت خرید آن نیز ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.

نرخ فروش یورو نیز ۱۸  هزار و ۸۰۰ تومان و خرید آن ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.


بیشتر بخوانید:

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۳۱ اردیبهشت ۹۹


قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱ خرداد ۹۹

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱ خرداد ۹۹